SOA Senter logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

Kobbervikdalen 69, 3036 Drammen

Bedriftens nettside

SOA Senter

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplæring av lærlinger. Vi formidler lærlinger/lærekandidater til våre medlemsbedrifter, tegner lærekontrakter/opplæringskontrakter og hjelper bedriften og lærling/lærekandidat i gang med opplæringen. Vi setter faglig kvalitet i fokus og følger opp lærlingen/lærekandidaten underveis i opplæringen. Hver vinter får alle våre 1.årslærlinger/lærekandidater tilbud om 4 ukers kurs og 2.årslærlinger/lærekandidater får tilbud om gratis 8 ukers «lærlingskole». Vi tilbyr også praksiskandidatkurs i anleggsgartnerfaget.

Kurs vi tilbyr

Drammen M5

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplærin…

Les mer

Drammen M2

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplærin…

Les mer

Drammen M4

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplærin…

Les mer

Drammen M3

SOA har medlemsbedrifter i privat og offentlig sektor. Vi eies av medlemsbedriftene våre og er et bindeledd mellom skole, lærling/lærekandidat og bedrift. Vår oppgave er å hjelpe til med den praktiske tilretteleggingen for bedrifter i forhold til opplærin…

Les mer