Transportbransjens Opplæringskontor, i Møre og Romsdal logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

Gammelseterlia 12, 6422 Molde

Bedriftens nettside

Transportbransjens Opplæringskontor, i Møre og Romsdal

SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er relevante for bransjen. Se lokale kontorer i menyen for mer informasjon. Samarbeidsforumet SOTIN er organisert som forening

Kurs vi tilbyr

Molde

SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er rele…

Les mer

Molde EYDP

SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er rele…

Les mer

Molde EYDG

SOTIN er et nettverk av opplæringskontorer, lærebedrifter og andre organisasjoner innen transport og logistikkfag. Medlemmene i SOTIN jobber i hovedsak med videregående opplæring i bedrift Noen av Opplæringskontorene tilbyr kurs og aktiviteter som er rele…

Les mer