Tungbilskolen AS logo
Er dette din bedrift?

Kontakt

32824340
Nedre Eikervei 14, 3045 Drammen

Bedriftens nettside

Tungbilskolen AS

Vi er en del av TK Trafikkskole.
Våre avdelinger er i Drammen, Sarpsborg og på Rudshøgda.

Våre mål og kvalifikasjoner:
Vi har som mål å gi den beste utdannelsen for framtidige yrkessjåfører.

Vi tilbyr derfor alle former av kurs som yrkessjåfører har behov for. Yrkessjåfør kompetanse er en viktig bit av dette og vi har kurs både for nye sjåfører og etterutdanning for de som har minst 5 års erfaring fra yrket. Gjelder alle som utfører enten person- eller godstransport.

Vår trafikkskole er godkjent av Statens vegvesen og medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL).

Å være en godkjent skole betyr at ledelsen oppfyller kravene for å drive skole og at alle lærere har solid pedagogisk utdannelse. Vi garanterer at du som elev får en god, trygg og profesjonell opplæring.
Som medlem av ATL sikrer vi et høyt faglig nivå på våre trafikklærere, gode rutiner og trygghet i at vi følger gjeldende lover og regler.
Hos oss er du som elev i fokus. Vi gir individuell opplæring etter moderne undervisnings-prinsipper til alle våre elever.
Våre undervisningsplaner bygger på læreplaner utgitt av Vegdirektoratet og planene blir godkjent av Statens vegvesen.
Tabs gir deg som elev en enkel mulighet til å følge med på timer, opplæringsplan, betalinger og få sms-varslinger.

Kurs vi tilbyr

37 500,00 kr 23.11.2020 8 dager Drammen 4 alternative startdatoer YDG

" Ved påmelding til YSK kurset, MÅ du inneha førerkortet for den tunge klassen."

Les mer Påmelding

37 500,00 kr 07.12.2020 9 dager 3 alternative startdatoer YDP

" Ved påmelding til YSK kurset, MÅ du inneha førerkortet for den tunge klassen "

Les mer Påmelding